Leasing kampera może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest to proces dość prosty i standardowy jeżeli trafisz na doświadczonego doradcę leasingowego, który poprowadzi Cię krok po kroku przez ten proces.

Wybór doświadczonego doradcy przy zakupie kampera w leasing

Warto jednak wiedzieć, że różne firmy leasingowe mają nieco inne podejście do zasad finansowania, niektóre wręcz niechętnie finansują ten rodzaj pojazdu – nie wszystkie banki chcą mieć w swoim portfelu pojazdy kempingowe jako przedmioty leasingu. Tutaj kolejny raz przyda się doświadczenie doradcy leasingowego, a przede wszystkim takiego który reprezentuje kilka banków i firm leasingowych, niż tylko jest przedstawicielem jednego Banku.

Przy leasingu kamperów ważne jest kilka parametrów, na które należy zwrócić uwagę:

Wiek leasingowanego kampera

Finansowanie nowego kampera nie stanowi problemu. Jednak przy używanych pojazdach istnieją ograniczenia wiekowe. Zazwyczaj kamper nie może mieć więcej niż 10-12 lat wraz z okresem finansowania. Czyli np. kupując 5-letnie auto, leasing zaproponuje najczęściej maksymalny okres na 5 lub 6 lat, leasing na 7 lat już najczęściej niechętnie.

Jak wysoka powinna być opłata wstępna przy zakupie kampera w leasing?

Choć możliwe jest finansowanie bez wkładu własnego, zalecam wpłacenie co najmniej 10% wartości pojazdu jako własny wkład. Łatwiejsza będzie procedura i leasing będzie tańszy w myśl zasady im większy wkład własny tym tańsze finansowanie.

Na jaki okres można wziąć kampera w leasing?

Okres finansowania może wynosić nawet do 84 miesięcy, ale zależy to od wieku kampera i polityki firmy leasingowej. Maksymalną wartość wykupu ustala indywidualnie finansujący.

Jak wygląda procedura rozpoczęcia leasingu kampera

Rodzaje procedur są kolejnym elementem do uwzględnienia. Może to być procedura uproszczona, procedura uproszczona plus (dokumenty finansowe badane pod kątem przychodu) lub procedura standardowa (dokumenty finansowe badane pod kątem dochodu pomniejszonego o należne podatki). Minimalny okres prowadzenia działalności to 6-12 miesięcy.

Wycena przy leasingu używanych kamperów

Przy finansowaniu używanych kamperów należy wziąć pod uwagę konieczność przeprowadzenia niezależnej wyceny przez rzeczoznawcę. Koszt wyceny wynosi około 500 zł netto i ponosi go leasingobiorca. Firmy leasingowe mają trudności z oszacowaniem realnej wartości używanego pojazdu, szczególnie ze względu na zmieniające się warunki rynkowe.

Inne aspekty do rozważenia

Poza tym, istnieje kilka innych aspektów, o których warto pamiętać przy leasingu kamperów. Jeśli planujesz podróżować kamperem za granicę, musisz dopełnić odpowiednich formalności związanych z wyjazdem poza Polskę. Warto również uzyskać zgodę finansującego na wynajmowanie pojazdu innym osobom oraz zadbać o odpowiednie ubezpieczenie kampera.

Korzyści podatkowe przy leasingu kampera

Leasing kamperów ma również liczne korzyści podatkowe. Raty leasingowe związane z wykorzystywaniem pojazdu do celów biznesowych mogą być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu.

Podsumowanie

Podsumowując, sfinansowanie kampera leasingiem nie jest zbyt skomplikowane, jeśli uwzględni się powyższe elementy. Polski rynek kamperów jest nadal nienasycony w porównaniu do innych krajów, więc zakup kampera może być interesującą inwestycją, zwłaszcza gdy planujesz również wynajem kampera.